BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

CẮT TÓC

Tóc nam
90.000 vnđ
Tóc nữ
150.000 vnđ
Tạo kiểu nam
50.000 vnđ
Tạo kiểu nữ
70.000 vnđ
Gội nam
50.000 vnđ
Gội nữ
80.000 vnđ
Đắp mặt nạ
60.000 vnđ

TÓC NAM

Uốn duỗi
400-500.000 vnđ
Nhuộm
400-500.000 vnđ
Tẩy tóc
+200-400.000/lần

Phủ Bóng màu

Phủ Nano
600-800.000 vnđ
Phủ manicure
600-800.000 vnđ

uốn duỗi

Uốn chân
350-400.000 vnđ
Duỗi chân
350-400.000 vnđ
Uốn
600-900.000 vnđ
Duỗi
600-900.000 vnđ

Nhuộm thuốc (Ý-Đức)

Nhuộm (Ý)
500-900.000 vnđ
Nhuộm (Đức)
700-1.200.000 vnđ
Dậm chân (Ý)
350-400.000 vnđ
Dậm chân (Đức)
450-500.000 vnđ
Tẩy tóc
+500-1.000.000/lần

Hấp đường

Hấp suôn mượt
300-350.000 vnđ
Hấp giữ màu
300-350.000 vnđ

Uốn - Duỗi - Nhuốm (phục hồi)

Uốn Collagen
1.200.000 vnđ
Duỗi Collagen
1.200.000 vnđ
Nhuộm Collagen
1.200.000 vnđ

Nhuộm highlight

Nam
300-500.000 vnđ
Nữ
500-1.200.000 vnđ

Nhuộm Ombre/Balayage

1.000 – 2.500.000

Phục hồi chuyên sâu

Keratin Ý
500-800.000 vnđ
Keratin Mỹ
1.000-1.500.000 vnđ
Uốn-Duỗi-Nhuộm hỗ trợ
Olaplex hoặc Keratin
+500.000 vnđ